1 - نصب وراه اندازی انواع دوربین های امنیتی به صورت آنالوگ و دیجیتال برروی انواع DVR   و  NVR 

2 - راه اندازی از سیستم هشدار Alert System ))  با اتصال به انواع  DVR  و    NVR 

3 - راه اندازی سیستم  Backup اتوماتیک ازفیلم های ذخیره شده