1-راه اندازی پلاتفرم linux و بانک اطلاعاتی اوراکل بر روی سرور های بزرگ IBM    سری z (linux-oracle)

2- مجازی سازی و تجمیع سرورها (  virtulization & server consolidation  )

الف ) پلاتفورم سرورهای بزرگ IBM  بانرم افزار استراتژیک  IBM VM  و تکنولوژی  LPAR

ب ) در پلاتفورم (open) با استفاده از نرم افزار مجازی سازی VM Ware

صرافی پارسیان و غیره ..............

3- مدرن سازی و یکپارچه سازی نرم افزارهای کاربردی موجود سازمان ها :

مدرن سازی و یکپارچه سازی سیستمهای کاربردی موجود سازمان ها با ابزار مدرن و میان افزار (Middle Ware) بر مبنای معماری سرویس گرا (service Oriented Architectuer) در پتروشیمی بندر امام.

4- راه اندازی پروژه های (ُُStorage Area Network)   SAN ومدیریت حافظه ها (Storage)  انبوه در مراکز  سازمان ها  و  بانک ها :  پویش برق – بانک مسکن

5- استفاده از نرم افزار های کمکی :

(Webgateway)Ctirix Family  و Bl در سازمان ها و شرکت های بزرگ مانند : صرافی پارسیان – پتروشیمی بندر امام – کالای پتروشیمی – پخش رازی

6- راه اندازی VOIP  و ویدیو کنفرانسینگ بر روی شبکه (WAN) سازمان ها :

صرافی پارسیان و...........