1-مشاوره و پیاده سازی راه کارهای امنیتی                                          

2-  طرح جامع امنیت اطلاعات

3-  امنیت زیرساخت                                                                                          

4- ارزیابی امنیتی سرور و نرم افزارهای کاربردی

 5- نصب جدیدترین نسخه آنتی ویروس های اصلی  برروی سرور و کلاینت

 6- محدود شدن کاربران جهت ورود غیرمجاز

7 -راه اندازی سیستم امنیتی شبکه   firewall و ارتقاء  شبکه  و سرعت  ((Cache  و....

8-  ردیابی و مانیتورینگ تمام کاربران  با  firewall نرم افزاری

9-  نصب سرور پشتیبان برای سروراصلی

10-  اعمال قوانین امنیتی شبکه

 11-  Back up وآرشیو ها

12-  تعیین انواع دسترسی برای کاربران به صورت مورد نیاز و.....