-  پشتیبانی سخت افزارسروهای بزرگ IBM

-  نصب و راه اندازی کلیه سخت افزارهای IBM  

-  نصب وراه اندازی نرم افزارهای سیستم عامل

-  نصب وراه اندازی نرم افزارهای بانک اطلاعاتی IBM  DB2

-  نصب وراه اندازی سیستم عامل  Linux  بر روی سرورهای بزرگ    IBMو Midrange

-  راه اندازی پلاتفورم های Linux- oracle  برروی سرورهای بزرگ و متوسط

-   پیاده سازی مجازی سازی برروی سرورهای بزرگ و کوچک

-   راه اندازی انواع ذخیره سازهای بزرگ  SANو NAS  برندهای  IBM و هیتاچی و  EMC